Polecenia Dockera

Poniżej znajduje się zestaw popularnych komend Dockera, przydatnych w codziennej pracy z kontenerami. Sprawdzenie, czy mamy Dockera na komputerze: $ sudo docker -v Wyświetlenie szczegółowych informacji o Dockerze: $ sudo docker -info Wyświetlenie listy komend: $ sudo docker -h Wyświetlenie […]

Dodawanie projektu do repozytorium na Githubie

Aby dodać do naszego repozytorium na Githubie istniejący projekt z zawartością należy wykonać następujące kroki: 1. Na naszym koncie na Githubie dodajemy nowe repozytorium, np. ExpertSummit2018. Możemy też użyć istniejącego repozytorium. Aby dodać nowe repozytorium przechodzimy na zakładkę Repositories, a następnie klikamy […]